CURRENT 

ELTE BTK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA / EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY MEDIA DEPARTMENT
adatújságírás, adatvizualizáció, / data journalism, data visualization
kutatási módszertan / online research methods

újságíráselmélet / journalism theory

digitális történetmesélés / digital storytelling

szakdolgozati szeminárium / thesis seminar
információábrázolástörténet / history of information graphics

Ajánlott szakdolgozati témák:

 

A magyar média a rendszerváltás után

 • a magyar média rendszerváltás utáni történetének gazdasági, tulajdonosi összefüggései,

 • média és politika viszonya

 • a magyar médiáról való közbeszéd természete

 • a magyar médiahelyzetről szóló külföldi tudósítások

 • a magyar médiarendszerről szóló elméletek

 

Újságírás

 • Újságírói gyakorlatok

 • Normák, etika, átláthatóság, elszámoltathatóság

 • Manipuláció, álhírek, félrevezetés

 • Újságírók szerepfelfogásai, a szerepfelfogások változásai

 • Niche- és szubkulturális médiatermékek

 • Az adatalapú újságírás

 

Az információ ábrázolása

 • Vizuális újságírás Magyarországon (Markos György, Figyelő, Magyar Hírlap a hetvenes években)

 • Az információábrázolás etikai összefüggései, manipulatív ábrázolások, infografika és propaganda

 • Az információábrázolás hazai története

 • Az információábrázolások hazai diskurzusai

 • Az ISOTYPE Magyarországon

 • Az információábrázolások szerepe a kiállításokon

 • Jahn Ferenc és a Kispest szociográfiája kiállítás rekonstrukciója

 • A nemzet vizuális konstrukciója

 • Az ábrázolások ismeretelméleti megközelítése

 

Adat

 • Az adat gyűjtésének, rendszerezésének és felhasználásának társadalmi összefüggései

 • Az adatalapú tervezés és megvalósítás kritikái

 • Az adat ismeretelméleti problémái

Nyilvános prezetnációk / Public presentations - link 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM / UNIVERSITY OF TECHCONOLGY AND ECONOMICS

adatvizualizáció, térképészet / data vizualization, mapping

 

 PAST 

METROPOLITAN EGYETEM BUDAPEST KOMMUNIKÁCIÓ / METROPOLITAN UNIVERSITY BUDAPESTadatújságírás, adatvizualizáció / data journalism, data visualization

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM / UNIVERSITY OF TECHCONOLGY AND ECONOMICS

a kultúráról való közbeszéd természete / the nature of the discourses about culture

 DATA VISUALIZATION AND MEDIA LITERACY WORKSHOPS (selected) 

 

CEU SUMMER SCHOOL, EUI CMPF SUMMER SCHOOL, DATAHARVEST, KÉK KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT

MIE - MAGYAR INFORMÁCIÓBRÓKEREK EGYESÜLETE, MTA - KÖZGAZDASÁGI- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS KÖZPONT, PTE - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NEWSREEL PROJECT, EGIS GYÓGYSZERGYÁR, EÖTVÖS KOLLÉGIUM, FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT / CENTER FOR INDEPENDENT JOURNALISM, DÁTA: DEMOKRACIA - STRATEGIES AGAINST HATE SPEECH ZILINA SLOVAKIA, POLITICAL CAPITAL MEDIA LITERACY PROGRAM, N-OST IRRESISTIBLE SYMPOSIUM ON CORRUPTION BERLIN, EDEN SUMMER SCHOOL ON APPLIED TECHNICS BUDAPEST

CONFERENCES (selected) 

 

DATAHARVEST MECHELEN
TRANSYLVANIAN DATA VISUALIZATION CONFERENCE CLUJ - BABES-BÓLYAI UNIVERSITY

MEDIA PLURALISM MONITOR - EUI FLORENCE

 MENTORING  

 

FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT / CENTER FOR INDEPENDENT JOURNALISM

adatújságírás, adatvizualizáció / data journalism, data visualization

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (PAST)

újságírás / journalism