CURRENT 

ELTE BTK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA / EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY MEDIA DEPARTMENT
adatújságírás, adatvizualizáció, / data journalism, data visualization
kutatási módszertan / online research methods

újságíráselmélet / journalism theory

digitális történetmesélés / digital storytelling

szakdolgozati szeminárium / thesis seminar
információábrázolás-történet / history of information graphics

Ajánlott szakdolgozati témák:

 

A magyar média a rendszerváltás után (csak magyar/only Hungarian)

 • a magyar média rendszerváltás utáni történetének gazdasági, tulajdonosi összefüggései

 • média és politika viszonya

 • a magyar médiáról való közbeszéd természete

 • a magyar médiahelyzetről szóló külföldi tudósítások

 • a magyar médiarendszerről szóló elméletek

  English MA

 • comparative media system theories

 • media effect theories

 

Újságírás / Journalism

 • Újságírói gyakorlatok / journalistic practices

 • Normák, etika, átláthatóság, elszámoltathatóság / journalistic norms, ethics, accountability

 • Manipuláció, álhírek, félrevezetés / journalistic manipulation, fake news, disinformation

 • Újságírók szerepfelfogásai, a szerepfelfogások változásai / journalistic roles, journalism and society

 • Niche- és szubkulturális médiatermékek / niche- and subcultural media

 • Az adatalapú újságírás / data journalism, visual journalism

 

Az információ ábrázolása / Information graphics, data visualization

 • Vizuális újságírás Magyarországon (Markos György, Figyelő, Magyar Hírlap a hetvenes években)

 • Az információábrázolás etikai összefüggései, manipulatív ábrázolások, infografika és propaganda
  Ethics of data visualization: manipulation, propaganda, representation

 • Az információábrázolás hazai története
  History of data visualization

 • Az információábrázolások hazai diskurzusai
  Discourses of data visualization

 • Az ISOTYPE Magyarországon

 • Az információábrázolások szerepe a kiállításokon

 • Jahn Ferenc és a Kispest szociográfiája kiállítás rekonstrukciója

 • A nemzet vizuális konstrukciója

 • Az ábrázolások ismeretelméleti megközelítése
  Epistemological questions of information graphics

 

Adat / Data

 • Az adat gyűjtésének, rendszerezésének és felhasználásának társadalmi összefüggései
  Data and society

 • Az adatalapú tervezés és megvalósítás kritikái
  Data criticism

 • Az adat ismeretelméleti problémái
  Epistemological problems of data

Kultúrák / Culture

 • kortárs ifjúsági és zenei szubkultúrák, közösségek
  contemporary youth culture, pop culture, music subcultures and scenes

 • elektronikus zene
  electronic music

 • afrikai-amerikai kultúra
  African-American culture

 • zeneipar
  music and recording industry

Nyilvános prezentációk / Public presentations - link 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM / UNIVERSITY OF TECHCONOLGY AND ECONOMICS

adatvizualizáció, térképészet / data vizualization, mapping

 

 PAST 

METROPOLITAN EGYETEM BUDAPEST KOMMUNIKÁCIÓ / METROPOLITAN UNIVERSITY BUDAPESTadatújságírás, adatvizualizáció / data journalism, data visualization

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM / UNIVERSITY OF TECHCONOLGY AND ECONOMICS

a kultúráról való közbeszéd természete / the nature of the discourses about culture

 DATA VISUALIZATION AND MEDIA LITERACY WORKSHOPS (selected) 

 

CEU SUMMER SCHOOL, EUI CMPF SUMMER SCHOOL, DATAHARVEST, KÉK KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT

MIE - MAGYAR INFORMÁCIÓBRÓKEREK EGYESÜLETE, MTA - KÖZGAZDASÁGI- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS KÖZPONT, PTE - PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NEWSREEL PROJECT, EGIS GYÓGYSZERGYÁR, EÖTVÖS KOLLÉGIUM, FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT / CENTER FOR INDEPENDENT JOURNALISM, DÁTA: DEMOKRACIA - STRATEGIES AGAINST HATE SPEECH ZILINA SLOVAKIA, POLITICAL CAPITAL MEDIA LITERACY PROGRAM, N-OST IRRESISTIBLE SYMPOSIUM ON CORRUPTION BERLIN, EDEN SUMMER SCHOOL ON APPLIED TECHNICS BUDAPEST

CONFERENCES (selected) 

 

DATAHARVEST MECHELEN
TRANSYLVANIAN DATA VISUALIZATION CONFERENCE CLUJ - BABES-BÓLYAI UNIVERSITY

MEDIA PLURALISM MONITOR - EUI FLORENCE

 MENTORING  

 

FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT / CENTER FOR INDEPENDENT JOURNALISM

adatújságírás, adatvizualizáció / data journalism, data visualization

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (PAST)

újságírás / journalism